Klinikkens priser uden sygesikringstilskud

Priserne er ekskl. evt. rtg. billeder. Evt. tilskud fra "Danmark" er ikke fratrukket. Alt tandteknisk arbejde udføres af danske tandteknikere

Opdateret juli 2022

 

 

                                                 Betalingsbetingelser

   

Vi foretrækker kontant afregning.

 

Ved større eller længerevarende tandbehandlinger beder vi om, at du indbetaler et beløb forud. Beløbet vil typisk modsvare halvdelen af den planlagte tandbehandling.

Obs: Forudbetaling kan ikke foretages vha MobilePay.                                        

 

 

Tandklinikken Frederikssund ApS | Færgeparken 22-23, 3600 Frederikssund

| Tel: 47310442 | Mail: info@tandklinikken-frederikssund.dk